MED-KCH

Privacyverklaring in het kader van de AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Verantwoordelijk voor de inhoud Website WJJM Hundscheid.
Functionaris voor de gegevens bescherming : WJJM Hundscheid

De volledige inhoud van de website heeft betrekking op en is noodzakelijk voor de bedrijfsvoering van dit bedrijf. Gegevens van ( toekomstige) cliënten die zich melden worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Via het vragenformulier voor aanmelding nieuwe cliënt verkregen gegevens worden vernietigd na 1 jaar. Indien er in dat jaar met deze cliënt zakelijke contact is aangegaan, zoals betaalde advisering of geschiktheidsverklaring, zullen de persoonsgegevens in dit contact vastgelegd, wel voor (fiscale) wetgeving bewaard blijven tot 8 jaar na het laatste contact.

De in het kader van de medische advisering, tijdens het contact verkregen en opgeschreven Bijzondere Persoonsgegevens, zoals anamnese en onderzoek worden cf de regelgeving bewaard tot de maximale termijnen die daar voor staan (als regel 15 jaar).  Medische gegevens ter verstrekking aan een Medisch adviseur verzekerings-Mij of CBR worden na 1 jaar vernietigd.

Voor inzage van de bij ons opgeslagen gegevens, eventuele aanpassingen en verwijdering, als de bedrijfsvoering en wet dat toestaat, kunt u een brief sturen naar
MED-KCH,  per adres: Aalhorst 3, 2402PL Alphen aan den Rijn.  Tot dit adres kunt u zich ook wenden voor het indienen van een klacht aangaande uw privacygegevens

Voor het gebruik van de afbeelding van PT-medical is op 27 mei 2015 toestemming verleend door betrokken partij.